2016 yılında T.C. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Avukatlık stajımı Ankara Barosu’nda tamamladım. 2018 yılı Mart ayında kendi hukuk büromu faaliyete geçirdim. Avukatlık mesleğime devam ederek 2016-2018 yılları arasında Ankara Barosu’na bağlı olarak İcra Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku alanlarında çalışmalarım oldu.

Bugün, 2,5 yılı aşan mesleki tecrübem ile çalıştığım hukuk ve danışmanlık ofisimizde uzmanlık alanlarım içerisinde yer alan konu ve davalarda bireysel ve kurumsal bazda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyim.

Misyonum, müvekkillerimi en doğru şekilde bilgilendirerek hukuk bilgilerimi periyodik olarak paylaşmak ve bu anlamda yasal çerçeve içinde hukuk hizmeti vermek, davalarda mümkün olabilecek kısa sürede yüksek verimle sonuca ulaşabilmeyi sağlamaktır.

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerimi sürdürürken; evrensel, ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri içerisinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır saklama, Müvekkile Sadakat, Adil olma, Hakkaniyet, Öz denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik…) ilkelerine sadık kalmaktır.

Deniz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, Medeni Hukuk (Miras Hukuku, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku) ve Ceza Hukuku olmak üzere farklı sektörlerde çalışan kişilere ve kurumlara hukuki hizmet ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

­

Vizyon

Vizyonumuz, sürekli gelişme ile tüm süreçlerde verimliliği en üst seviyeye çıkartmak amacıyla güncel ve yenilikçi bir bakış açısıyla sorumluluk sahibi ve disiplin ilkelerini benimseyerek müvekkillerimizin memnuniyetini en iyi seviyeye ulaştırmak, böylece en doğru, en uygun ve en ekonomik çözümleri kısa süre içerisinde üreterek başta Ankara olmak üzere Türkiye’ de üstün kaliteli ve Dünya standartlarında hizmet veren bir avukat olmaktır. Başlıca Hedefimiz; hukuk hizmet dallarımızı genişletmek ve bu bağlamda vizyonumuzu da daima daha iyi hale getirmektir. Bu hedeflerimin birleşimiyle kurulan Deniz Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, gerek deneyim ve bilgi sahibi bir avukat, gerekse bu bağlamda kararlılıkla yürümeyi hedef alan genç çalışma arkadaşlarımızla sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım ve sistem getirerek hukuk camiasındaki profesyonelliğimizi ortaya koymaktır.

Misyon

Ülkemizde hukuk dalını yenilikçi ve çağdaş bir yaklaşımla, profesyonel bir şekilde müvekkillerimize sunmaktır. Bu bağlamda Deniz Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin, müvekkilleriyle güven ilişkisinin oluşmasıyla beraber, müvekkillerimizin sorunlarıyla başlangıçtan sonuca ulaşana dek birebir ilgilenmeyi, bilgi ve deneyimlerimizi sürekli geliştirmeyi, hizmet kalitemizi, profesyonel iş ahlakımızla, teknolojiyi esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir avukat olmayı kendimize amaç edinmiş durumdayız. Müvekkillerimizi en doğru şekilde bilgilendirerek hukuk bilgilerimizi periyodik olarak paylaşmak ve bu anlamda yasal çerçeve içinde hukuk hizmeti vermek, davalarda mümkün olabilecek kısa sürede yüksek verimle sonuca ulaşabilmeyi sağlamak başlıca misyonlarımız arasındadır.