SEGBİS (SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ), YÜZYÜZELİK VE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ A. SEGBİS Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi ile bağlantılı olarak kurmuş olduğu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS), 2013 yılında tüm adliyelerde ve cezaevlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemde adliyelerde ağır ceza mahkemeleri ile asliye ceza mahkemelerinde kurulan ekran-kamera-bilgisayar ağı aracılığıyla iki…

Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya nakletme suçu; toplumun güveninin tehlike altına girmemesi için, tehlike oluşturan maddeleri bir konumdan farklı bir konuma taşıma, saklama, satışını yapma, para ile satın alma veya üretme fiileri bu suç kapsamına girmekte ve fiilerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, iş yerinde yanıcı maddelerle, ateşleyici kullanılarak oluşturulan molotof kokteyli veya benzer…

Konkordato Nedir? Konkordato, iflas noktasına gelmiş olan ve büyük oranda borçlanmış şirketlerin, kurumların veya ticari faaliyeti olan tüzel kişilerin, bu borçlarını ödeyebilmesi için, devlet kaydı altında talep ettiği yasal bir uygulamadır. Bu süreçte borçlu olan taraf, iflas noktası durumuna geldiğini, belgeler ile kanıtlamak ve alacaklılarına ödeyeceği borcu vadeye bölmek veya belirli miktarda indirim yapılmasını talep etmektedir….

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik…

Ankara Avukat Gizem Deniz Demirdizen © 2019 Her Hakkı Saklıdır. Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. DMCA.com Protection Status

logo-footer