Dava süreçleriniz ile ilgili hukuki destek vermekten memnuniyet duyacağız.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

2,5 yılı aşkın meslek deneyimimiz ile davalarınızda çözüm odaklı süreç izlemekteyiz.

MESLEK DENEYİMİ

Avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri içerisinde müvekkil gizlilik ilkelerine uymaktayız.

GİZLİLİK DEĞERİ

Hakkımda

2016 yılında T.C. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Avukatlık stajımı Ankara Barosu’nda tamamladım. 2018 yılı Mart ayında kendi hukuk büromu faaliyete geçirdim. Avukatlık mesleğime devam ederek 2016-2018 yılları arasında Ankara Barosu’na bağlı olarak İcra Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku alanlarında çalışmalarım oldu.

Bugün, 2,5 yılı aşan mesleki tecrübem ile çalıştırdığım hukuk büromuzda uzmanlık alanlarım içerisinde yer alan konu ve davalarda bireysel ve kurumsal bazda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyim.

Misyonum, müvekkillerimi en doğru şekilde bilgilendirerek hukuk bilgilerimi periyodik olarak paylaşmak ve bu anlamda yasal çerçeve içinde hukuk hizmeti vermek, davalarda mümkün olabilecek kısa sürede yüksek verimle sonuca ulaşabilmeyi sağlamaktır.

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerimi sürdürürken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri içerisinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır saklama, Müvekkile Sadakat, Adil olma, Hakkaniyet, Öz denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik…) ilkelerine sadık kalmaktır.

Deniz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, Medeni Hukuk (Miras Hukuku, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar Hukuku) ve Ceza Hukuku olmak üzere farklı sektörlerde çalışan kişilere ve kurumlara hukuki hizmet ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

­

Vizyon

Vizyonum, sürekli gelişme ile tüm süreçlerde verimliliği en üst seviyeye çıkartmak amacıyla güncel ve yenilikçi bir bakış açısıyla sorumluluk sahibi ve disiplin ilkelerini benimseyerek müvekkillimin memnuniyetini en iyi seviyeye ulaştırmak. Böylece en doğru, en uygun ve en ekonomik çözümleri kısa süre içerisinde üreterek başta Ankara olmak üzere Türkiye’ de üstün kaliteli ve Dünya standartlarında hizmet veren bir avukat olmaktır. Başlıca Hedefim; hukuk hizmet dallarımı genişletmek ve bu bağlamda vizyonumu da daima daha iyi hale getirmektir. Bu hedeflerimin birleşimiyle kurulan Deniz Hukuk Bürosu, gerek deneyim ve bilgi sahibi bir avukat, gerekse bu bağlamda kararlılıkla yürümeyi hedef alan genç çalışma arkadaşlarımla sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım ve sistem getirerek hukuk camiasındaki profesyonelliğimi ortaya koymaktır.

Misyon

Ülkemizde hukuk dalını yenilikçi ve çağdaş bir yaklaşımla, profesyonel bir şekilde müvekkillerime sunmaktır. Bu bağlamda Deniz Hukuk Bürosu’nun, müvekkilleriyle güven ilişkisinin oluşmasıyla beraber, müvekkillerimizin sorunlarıyla başlangıçtan sonuca ulaşana dek birebir ilgilenmeyi, bilgi ve deneyimlerimi sürekli geliştirmeyi, hizmet kalitemi, profesyonel iş ahlakımla, teknolojiyi esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir avukat olmayı kendime amaç edinmiş durumdayım. Müvekkillerimi en doğru şekilde bilgilendirerek hukuk bilgilerimi periyodik olarak paylaşmak ve bu anlamda yasal çerçeve içinde hukuk hizmeti vermek, davalarda mümkün olabilecek kısa sürede yüksek verimle sonuca ulaşabilmeyi sağlamak başlıca misyonlarım arasındadır.

HİZMETLERİM

Medeni Hukuk

Gerçek Ya Da Tüzel Kişilerin Top­lumsal Ilişkilerinde Ön Plana Çıkan Haklarını kapsamaktadır.

Aile Hukuku

Aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan davaları kapsamaktadır.

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan konuları kapsamaktadır.

Ceza Hukuku

Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla doğan olayları kapsamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bir hak sahibi unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması olaylarını kapsamaktadır.

Miras Hukuku

Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının intikal etmesi olayını kapsamaktadır.

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini koruyan olayları kapsamaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan konuları kapsamaktadır.

MAKALELER

SEGBİS (SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ), YÜZYÜZELİK VE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ A. SEGBİS Adalet Bakanlığı’nın…

Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya nakletme suçu; toplumun güveninin tehlike altına girmemesi için, tehlike…

Konkordato Nedir? Konkordato, iflas noktasına gelmiş olan ve büyük oranda borçlanmış şirketlerin, kurumların veya ticari…

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,…

DANIŞMANLIK TALEBİ

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.