BANKA KARTLARI VE KREDİ
KARTLARI KANUNU
Kanun Numarası : 5464
Kabul Tarihi : 23/2/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45
Amaç
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup
işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart
hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.
Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun
izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba
bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun
hükümlerine tâbi değildir.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı
sağlayan kartı,

KategoriAile Hukuku
Bir yorum Yaz:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ankara Avukat Gizem Deniz Demirdizen © 2019 Her Hakkı Saklıdır. Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. DMCA.com Protection Status

logo-footer