Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya nakletme suçu; toplumun güveninin tehlike altına girmemesi için, tehlike oluşturan maddeleri bir konumdan farklı bir konuma taşıma, saklama, satışını yapma, para ile satın alma veya üretme fiileri bu suç kapsamına girmekte ve fiilerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, iş yerinde yanıcı maddelerle, ateşleyici kullanılarak oluşturulan molotof kokteyli veya benzer türde zarar verme amacıyla üretilmiş malzemeler bulunduran şahıs tehlikeli madde bulundurma suçunu işlemiş olur.

Tehlikeli madde suçuyla ilgili hukuk desteği veya avukatlık talepleri için 0 (312) 427 20 93 nolu numaramızı arayabilir veya [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli maddeleri izin almadan bulundurma, taşıma veya el değiştirme suçu; 5237 sayılı TCK’nınTopluma Karşı Suçlar” bölümünde, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde TCK m.174’de bulunmaktadır. Suç, belli miktarda tehlikeli maddenin toplumun güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle, bulunduran kişinin cezalandırılması gerektiğini belirtmektedir.

tehlikeli maddeler

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya El Değiştirme Suçu Unsurları

Suçun temel unsuru tehlike oluşturan maddelerdir. Tehlikeli unsuru taşıyan maddelerin bulundurulması, saklanması veya taşınması için yetkili üst mercilerden gerekli izinler alınmışsa bu unsur suç teşkil etmez. Kanun, tehlikeli maddelerin bir listesini oluşturmak yerine, “zehirleyici, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, patlayıcı, uzun süreli hastalığa yol açabilecek radyoaktif, nükleer, kimyasal, biyolojik madde” gibi sınıflandırılarak geniş bir kapsam oluşturulmuştur.

Bu sebeple, suçun kontrolü sürecinde bir maddenin TCK m.174 kapsamında tehlikeli olup olmadığı, Polis Kriminal Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu‘ndan inceleme yapılarak uzman görüşü beraberinde rapor temin edilerek tespit edilir.

Bu kapsamda tehlike oluşturabilecek maddelerin imal etme, ithal etme veya ihraç etme, ülke içerisinde bir konumdan farklı bir konuma nakletmek, muhafaza altına almak, satışını yapmak, para karşılığı satın almak veya tehlikeli maddeyi farklı bir maddeye dönüştürmek gibi sekiz unsurdan herhangi birinin gerçekleşmesiyle oluşur. Yetkili mercilerin izni ve bilgisi olmadan tehlikeli maddelerin oluşturulmasında, dönüştürülmesinde veya kullanılmasında gerek görülen araç gereç ve teçhizatı sağlayan şahıs da bu kanun maddesi gereğince cezalandırılır.

Hukuk dışı silahlı bir örgüte belli oranda silah veya patlayıcı madde temin etme veya verme, taşıma veya örgüte ait belli miktardaki tehlikeli maddeleri saklamak gibi işlenen suçlar, tehlikeli madde suçundan bağısız olarak farklı bir suç teşkil eder ve örgüte silah sağlama suçunu oluşturur. (TCK m.315)

Tehlikeli maddeler aracılığıyla farklı suçlar oluşturulması durumunda,  maddeyi bulunduran kişinin genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu (TCK m.170) sebebiyle ayrı olarak cezalandırılır. Örnek vermek gerekirse, bir odada imalatı gerçekleştirilen molotof kokteyini bir ATM’ye atan fail, molotof kokteylinin zarara yol açmaması durumunda TCK m.170/2 gereği; zarara yol açması durumundaysa patlayıcı madde kullanmanın, mala zarar verme suçunun oluşması sebebiye TCK m.152/2-a gereği yakarak mala zarar verme suçu nedeniyle cezalandırılmalıdır.

Tehlikeli Madde İmal Etme: İmal etme tanımı tehlike oluşturabilecek bir maddenin elle veya makine kullanılarak üretilmesidir. Bu kapsamda, molotof kokteyli hazırlamak veya bazı kimyasalları kullanarak patlayıcı ve yanıcı madde üretmek de “tehlikeli madde imal etme” suçu oluşturur.

Tehlikeli Madde Nakletme:  Nakletme suçu, tehlikeli maddenin bir konumdan farklı bir konuma taşınmasıdır. Taşıma yapılan mesafenin veya ne aracılığıyla taşındığının önemi yoktur.

Önemsiz Tür ve Miktarda Patlayıcı Madde Bulundurma (TCK m.174/3): Tehlikeli maddelerin önemsiz miktarda veya biçimde olması durumunda maddeyi bulunduran kişi,  TCK maddesindeki cezaların aksine, hafif bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalır.

Hukuki destek için 0 (312) 427 20 93 ve [email protected] üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram ve İletişim sayfalarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 1. 25 Şubat 2019

  Görev yapmakta oldugum turizm isletmesinin ISO 9004 / 14001 geregince bir “Tehlikeli Madde Listesi” hazirlamasi gerekmektedir.
  Bu listeyi hazirlamamiz için konu ile ilgili mevzuati ariyorum. Ne Çalisma Bkl’nin web sitesinde, ne de hukuki.net’te bu mezvuati buldum. Ancak Çevre Bkl’nin web sitesinde kimyasal maddeler ile ilgili mevzuat buldum.
  Tehlikeli maddelerin çesitleri, ürünleri, depolamasi ile ilgili bir mevzuat yok mudur?
  Yardiminiz için tesekkür ederim

  • 25 Şubat 2019

   11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede ;
   TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

   27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede;
   TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

   Bu iki yönetmeliğin yardımı olabilir belki şu TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİNİN EK kısmı özellikle

Bir yorum Yaz:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ankara Avukat Gizem Deniz Demirdizen © 2019 Her Hakkı Saklıdır. Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. DMCA.com Protection Status

logo-footer