Gizem Deniz Demirdizen

T.C. Kimlik Numarası: 15658038770
Vergi Dairesi: Kavaklıdere
Sicil Numarası: 30367
Gaziosmanpaşa Mahallesi, Tahran Caddesi, Dünya Ticaret Merkezi, No:30/209, Çankaya / Ankara

 

Ankara Adalet Sarayı, Sıhhiye / ANKARA
Tel : 0.312 416 72 00
Faks : 0.312 309 22 37

Ankara Adalet Sarayı Ek Binası, Dışkapı / ANKARA
Tel : 0.312 540 45 00

Ankara Batı Adliyesi
Tel: 0312 246 40 37
Faks: 0312 260 67 00